Cijferlijst: Vernieuwde Tweede Fase

Voor de Vernieuwde Tweede Fase zijn modellen voor de (voorlopige) cijferlijst en het diploma en een lijst met de officiële benamingen van de examenvakken gepubliceerd.

Voorlopige cijferlijst

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 wordt in artikel 52c van het Eindexamenbesluit geregeld dat aan een tussentijds vertrekkende leerling een voorlopige cijferlijst wordt uitgereikt als de leerling een of meer vakken (in het voorlaatste leerjaar) heeft afgesloten. Het kan gaan om vakken met alleen een schoolexamen, maar ook om vakken met een centraal examen. Dit op het moment dat de school de leerling in de gelegenheid heeft gesteld deel te nemen aan het vervroegd centraal examen in het voorlaatste leerjaar. De ontvangende school moet de behaalde resultaten - die ook in BRON dienen te zijn aangeleverd en zodoende aan de inspectie gemeld – overnemen.

De regeling geldt vanaf 2007 zowel voor leerlingen in de Tweede Fase Oude Regeling als voor leerlingen in de Vernieuwde Tweede Fase.

Schooleigen programma

Op de cijferlijst in de Vernieuwde Tweede Fase kan een schooleigen programma op de cijferlijst worden opgenomen, mits het ministerie toestemming heeft gegeven d.m.v. een zogenaamde individuele licentie om dit programma bij de uitslag te betrekken (zie artikel 11/12/13 lid 1 sub c van het Eindexamenbesluit VO). Ook kan een school voor bijzonder onderwijs een cijfer voor godsdienst/levensbeschouwelijke vorming geven. Andere schooleigen programma's mogen niet vermeld worden.

Extra vak

Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak, zowel voor de uitslagbepaling in de Tweede Fase Oude Regeling als voor die van de Vernieuwde Tweede Fase. Artikel 48, lid 3 van het Eindexamenbesluit bepaalt dat één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag worden betrokken indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken dienen wel een eindexamen te vormen. Het vak dat niet betrokken wordt bij de uitslag, wordt wel vermeld op de cijferlijst, tenzij de leerling daar bedenkingen tegen heeft geuit (artikel 52, lid 3 van het Eindexamenbesluit).

Zie ook: Uitslagregeling