Bijzondere groepen kandidaten

Deze informatie is voor het schooltype vmbo TL niet van toepassing op het examenjaar 2005, maar alleen op de examenjaren 2009 tot en met 2025.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.