Bijlage Maartmededeling 2005 - Ondergrenzen N

Digitale aanvulling:

Ondergrens van N in 2005

Voor de bepaling van N gelden in 2005 twee ondergrenzen: 0,0 en 0,5.

Per vorm van onderwijs/leerweg gelden de volgende grenzen.

a. Basisberoepsgerichte leerweg

0,0 voor alle examens (schriftelijke examens algemene vakken, cspe beroepsgericht).

b. Kaderberoepsgerichte leerweg:

0,5 voor de vakken: Frans, Duits, nask1, biologie, economie, maatschappijleer2

0,0 voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en alle beroepsgerichte vakken zowel cse als cie.

c. Gemengde en theoretische leerweg:

0,5 voor de vakken wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, maatschappijleer2, beeldende vakken 2

0,0 voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek dans en drama, en voor alle beroepsgerichte vakken

d. havo

0,0 voor de vakken Engels; Spaans, Russisch 1,2; Arabisch 1,2; Turks 1,2, geschiedenis, natuurkunde 1,2, scheikunde

0,5 voor alle andere vakken

e. vwo

0,0 voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch, Turks, geschiedenis, natuurkunde 1,2, scheikunde 1, scheikunde 1,2, management en organisatie, maatschappijleer, filosofie

0,5 voor alle andere vakken.