Bijlage Maartmededeling 2005 - kleurenblind

Digitale aanvulling:

Een kleurenblinde kandidaat mag bij aardrijkskunde vragen naar de door hem aangewezen kleur op de kaart of vragen, een door hem genoemde kleur op de kaart aan te wijzen. Een surveillant mag deze kleur noemen, in overeenstemming met de legenda. Het verdient overweging een dergelijke kandidaat apart te plaatsen en een en ander vooraf te oefenen.