Bezemsituatie (profiel)

Deze informatie is voor het schooltype vwo niet van toepassing op het examenjaar 2012, maar alleen op de examenjaren 2009 tot en met 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog