Bezemsituatie (profiel)

Na de invoering van de veranderingen in de Tweede Fase per 2007 wordt voor de laatste maal in het schooljaar 2008-2009 gelegenheid gegeven voor het afleggen van het havo-examen Tweede Fase Oude Regeling en een schooljaar later (2009-2010) tot het afleggen van het vwo-examen Tweede Fase Oude Regeling (zie artikel V van het wijzigingsbesluit, 'Overgangsbepalingen').

In het schooljaar 2009-2010 wordt voor de laatste maal het staatsexamen havo en in het schooljaar 2010-2011 voor de laatste maal het staatsexamen vwo afgenomen volgens de 'Tweede Fase Oude Regeling'.

Overzicht beschikbare examens

Per jaar zijn er tussen de schooljaren 2008-2009 en 2011-2012 de volgende (centrale) examens beschikbaar:

 

schooljaar

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

havo

TF98

ST98

TF07

ST07

ST98

TF07

ST07

TF07

ST07

TF07

ST07

vwo

TF98

ST98

TF98

ST98

TF07

ST07

ST98

TF07

ST07

TF07

ST07

TF98 = Examen Tweede Fase Oude Regeling-programma beschikbaar.

ST98 = Staatsexamen Tweede Fase Oude Regeling-programma beschikbaar.

TF07 = Examen Vernieuwde Tweede Fase-programma beschikbaar.

ST07 = Staatsexamen Vernieuwde Tweede Fase-programma beschikbaar.

De leerlingen kunnen dus nog het examen afleggen oude stijl afleggen uiterlijk twee jaar na hun eerste (theoretische) mogelijkheid centraal examen te doen.

Scholen voor volwasseneneducatie (vavo's)

De scholen voor volwasseneneducatie (vavo's) gaan direct mee met de examens Vernieuwde Tweede Fase. Zij kunnen dus net als de scholen voor voortgezet onderwijs in 2009 voor de havo zowel een examen Tweede Fase Oude Regeling als een examen Vernieuwde Tweede Fase afnemen. In 2010 geldt hetzelfde voor het vwo. In 2010 heeft het havo alleen nog een staatsexamen, in 2011 geldt hetzelfde voor het vwo. De bezemfunctie loopt dus op het vavo niet langer door dan op de dagscholen.