Bezemexamen

Bij de invoering van een nieuw examenprogramma is in de betreffende regeling een overgangsbepaling opgenomen. In deze overgangsbepaling is geregeld of er tijdens het eerste jaar van examinering volgens het nieuwe programma de gelegenheid wordt geboden om kandidaten voor de laatste maal te examineren volgens het oude programma, het zogenoemde bezemexamen.

De school moet de leerlingen die, bijvoorbeeld vanwege zakken of doubleren, een examen volgens het oude programma willen afleggen, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het bezemexamen.

In examenjaar 2023 zijn er geen bezemexamens.


Deel deze pagina