Bezemexamen

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2012, maar alleen op de examenjaren 2019 en 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog