Aanvulling Maartmededeling 2006: PDF voor grootschrift en verklanking tweede tijdvak

Naar onderstaande tekst wordt verwezen van uit de Maartmededeling 2006 artikel 1.6.

De PDF kan worden gebruikt voor vergroting of verklanking; voor het tweede tijdvak wordt door SDU geen grootschrift en eveneens geen daisy-cd-rom geleverd.

Een zorgvuldige productie van grootschrift is gebaat bij uitvoering op een rustig moment in de school, bijvoorbeeld daags te voren.

Voor spraaksynthese kan de benodigde spraaksoftware vooraf zijn geïnstalleerd en is de installatie van het benodigde digitale examenbestand zo eenvoudig dat dat ook kort voor de aanvang van de examenzitting kan worden gedaan. Een zo laat mogelijke installatie voorkomt dat de school de computer gedurende langere tijd voorafgaand aan het examen moet beveiligen tegen inzage door onbevoegden. Het verdient de voorkeur om in het tweede tijdvak de PDF van het examen dat de kandidaat aflegt, te installeren op de harde schijf van de computer. Anders dan in het eerste tijdvak staan namelijk op de CD-ROM alle tweede-tijdvak-examens, en de kandidaat mag geen toegang hebben tot een examen dat hij niet aflegt (en mogelijk pas op een later moment door andere kandidaten wordt afgelegd).

Kandidaten hebben in het tweede tijdvak recht op dezelfde aanpassingen bij afname die hen in het eerste tijdvak zijn toegekend. Als een kandidaat in het eerste tijdvak de PDF heeft gebruikt met spraaksynthese, kan de school de PDF zonder meer aan de hand van de geleverde CD-ROM ook in het tweede tijdvak laten gebruiken.

Als de kandidaat in het eerste tijdvak gebruik heeft gemaakt van ingesproken tekst (Daisy), dan is gebruik van de verklankbare PDF in het tweede tijdvak ook mogelijk maar niet zonder meer vergelijkbaar met de Daisy uit het eerste tijdvak. De school moet bepalen wat in zo'n situatie de beste vorm is om audio ter beschikking te stellen: PDF en spraaksynthese (na oefening door de kandidaat), of bijvoorbeeld voorlezen van teksten.

Op www.schoolmanagers.vo is vorig jaar een concept van een protocol gepubliceerd dat scholen een handreiking kan bieden bij de geheimhouding in deze voor scholen nieuwe situatie. Kort samengevat:

- doe nooit iets alleen

- voorkom dat een taak wordt opgedragen aan iemand die op grond van een direct belang mogelijk in de ogen van anderen kwetsbaar is (conciërge of systeembeheerder met zoon/dochter in examenklas; vakdocent bij vergroting van het werk van het eigen vak).

- maak een goed ''verslag'' (logboek) van wat er wordt gedaan en door wie

- voorkom dat een taak wordt opgedragen aan iemand die op grond van een direct belang mogelijk in de ogen van anderen kwetsbaar is (conciërge of systeembeheerder met zoon/dochter in examenklas; vakdocent bij vergroting van het werk van het eigen vak).

- ga zorgvuldig na dat na de werkzaamheden geen bestanden, kopieën of originelen achterblijven op een voor onbevoegden toegankelijke plaats (kopieermachine, computer).

Pijl omhoog