Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs

Deze informatie is voor het schooltype vwo niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2023.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog