Definitieve aanmelding kandidaten bij DUO Staatsexamen Nt2 uiterlijk 31 januari

24 januari 2023

 

Op grond van de Beleidsregel alternatief centraal examen Nederlands voor het schooljaar 2022-2023 kunnen examenkandidaten, waarvan Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, aan het Staatsexamen Nt2 deelnemen. Scholen konden hiervoor tot en met 15 september examenkandidaten aanmelden bij OCW.

Definitieve aanmelding bij DUO uiterlijk 31 januari

Scholen met kandidaten voor het Staatsexamen Nt2 moeten hun leerlingen uiterlijk 31 januari aanmelden bij DUO middels een Excel om zo de aanmelding definitief te maken. OCW heeft alle scholen die het betreft een Excel met instructies gestuurd. Deze Excel moet volledig ingevuld uiterlijk 31 januari naar DUO worden gestuurd met vermelding van het Programma (I voor vmbo of II voor havo) per leerling. Aanvragen die ná deze deadline binnenkomen, kunnen niet in behandeling worden genomen. Zonder aanmelding kunnen leerlingen niet deelnemen aan deze examens.

Vragen over de Excel en het invullen hiervan kunnen gemaild worden naar nt2@duo.nl. Alle overige vragen beantwoordt OCW en kunnen gesteld worden via Nt2nieuwkomers@minocw.nl.

Veelgestelde vragen over de beleidsregel

Veelgestelde vragen staan op de website van het Examenloket:


Deel deze pagina