Septembermededeling over de eindexamens 2023 gepubliceerd

21 september 2022

 

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2023’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2023’ op Examenblad.nl gepubliceerd. In de Septembermededeling is alle informatie over de centrale examens 2023 opgenomen voor zover op dit moment bekend.

Ook de vakspecifieke informatie is te vinden via de Septembermededeling en daarnaast rechtstreeks via de eigen examenpagina: kies hiervoor in bovenstaand menu het schooltype en vak.

De Septembermededeling en Activiteitenplanning zijn met bijdragen van CvTE, Cito, DUO, Inspectie en OCW tot stand gekomen. Ook dit jaar kunnen aanpassingen van de Septembermededeling en Activiteitenplanning eerder dan de publicatie van de Maartaanvulling nodig zijn vanwege het coronavirus. In dat geval volgt nadere informatie zodra hier duidelijkheid over is.


Deel deze pagina