Beleidsregel Alternatieve centrale examens Nederlands

2 september 2022

 

De beleidsregel Alternatieve centrale examens Nederlands voor het schooljaar 2022-2023 is bedoeld voor examenkandidaten waarvan Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Scholen kunnen in dat geval examenkandidaten uiterlijk 15 september aanmelden voor een alternatief centraal examen Nederlands.

Alternatieve examens

Als alternatief voor het centraal examen Nederlands kunnen in het examenjaar 2022-2023 de volgende examens worden gebruikt:

Staatsexamen Nt2 Programma I kan worden gedaan in plaats van een centraal examen Nederlands vmbo. Aan het Staatsexamen Nt2 Programma II kunnen havo-examenkandidaten deelnemen en aan het Educatief Professioneel examen Nederlands (EDUP) vwo-examenkandidaten.

Aanmelden deelname alternatief examen

Scholen kunnen leerlingen uiterlijk 15 september voor het alternatieve examen Nederlands aanmelden via het aanvraagformulier op de site van DUO:

Naast het invullen van het aanvraagformulier is het bijsluiten van een plan van aanpak verplicht en een schriftelijk bewijs van de medezeggenschapsraad die instemt met het aanbieden van de alternatieve examens Nederlandse taal.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlands en toelichting hierbij.


Deel deze pagina