Vacatures leden vaststellingscommissies vo en constructiegroepen

21 januari 2022

 

Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken dan ook docenten mee. Dit is van belang omdat deze docenten goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Samen bouwen we aan goede toetsen en examens!

Bij de totstandkoming van centrale examens is er onderscheid tussen de constructie van opgaven en het vaststellen van deze opgaven. De constructie van de centrale examens wordt verzorgd door Stichting Cito. Bij het construeren van de opgaven worden toetsdeskundigen bijgestaan door docenten in de constructiegroepen. De docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgen voor de vaststelling, zij keuren de opgaven goed en stellen ze vast.

Jaarlijks ontstaan er vacatures binnen de vaststellingscommissies vo van het CvTE en de constructiegroepen van Stichting Cito. Graag brengen wij hierbij de vacatures voor volgend schooljaar van beide instellingen onder de aandacht.

Vaststellingscommissies - College voor Toetsen en Examens

Vanaf 1 augustus 2022 heeft het CvTE weer een aantal vacatures in haar vaststellingscommissies vo. De werving van nieuwe leden voor onze vaststellingscommissies loopt niet rechtstreeks via het CvTE. Het CvTE vraagt aan de onderwijsvakbonden (AOb/CNV Onderwijs) dan wel de vakverenigingen om geschikte kandidaten voor te dragen voor de vaststellingscommissies vo.

In beginsel worden alleen leden van de vakbonden en vakverenigingen voorgedragen. Ook niet-leden die interesse hebben in een van onze vacatures kunnen bij de betreffende organisaties hun interesse voor de functie aangeven en vragen welke mogelijkheden er zijn om voor een voordracht in aanmerking te komen.

In het overzicht vacatures schooljaar 2022-2023 en op www.cvte.nl staat welke vacatures het CvTE met ingang van 1 augustus 2022 heeft. Hier is ook meer informatie te vinden over wat het werken in een vaststellingscommissie inhoudt, bij welke organisatie de werving uitgezet is en welke (specifieke) eisen aan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie gesteld worden.

Constructiegroepen - Stichting Cito

Vanaf 1 augustus 2022 heeft Stichting Cito weer een aantal vacatures in haar constructiegroepen. De werving van nieuwe leden voor deze constructiegroepen loopt via Stichting Cito zelf.

De wervingsperiode voor leden van de constructiegroepen loopt van 28 januari t/m 28 februari 2022. Vanaf 28 januari staat een overzicht met vacatures op www.cito.nl .


Deel deze pagina