Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2022

23 december 2021

 

Het coronavirus heeft ook dit jaar nog steeds grote impact op het onderwijs. Daarom heeft minister Slob op 17 december aanvullende maatregelen bekend gemaakt voor het examenjaar 2022.

Deze maatregelen zijn gericht op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor leerlingen. Daarmee krijgen deze leerlingen zo veel mogelijk ruimte om zich goed voor te bereiden op het eindexamen.

Nadere informatie over de examinering in 2022 is opgenomen in het servicedocument bij de Kamerbrief.

Maatregelen afname centrale examens:

 • · 
  de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen (CE) te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
 • · 
  uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen;
 • · 
  een extra herkansing voor een centraal examen: leerlingen vmbo gl/tl, havo en vwo mogen in twee verschillende vakken het CE herkansen. Voor vmbo bb en kb leerlingen geldt dat zij daarnaast nog een herkansing mogen doen in het beroepsgerichte profielvak;
 • · 
  een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de afronding van de herkansingen;
 • · 
  gedeeltelijke inzet centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) als centraal examen, waarbij de andere onderdelen van het cspe voor het schoolexamen kunnen worden ingezet.

De tijdvakken 2022 zien er dan als volgt uit:

Tijdvak 1

12 mei tot en met 30 mei

bekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni

Tijdvak 2

13 tot en met 24 juni

bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli

Tijdvak 3

5 tot en met 8 juli

bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli

Het rooster van het eerste tijdvak verandert niet, wel is de uitslagdatum voor de centrale examens met een vast afnamemoment naar voren verplaatst, naar 9 juni. Deze datum geldt ook voor de cspe’s. De uitslagdatum van de flexibele en digitale examens bb en kb is niet veranderd. Voor deze centrale examens blijft 15 juni de uitslagdatum. De N-termen voor de flexibele en digitale examens bb en kb die op 15 juni bekend worden gemaakt, gelden ook voor de herkansingsvarianten. Dat betekent dat bij de herkansing er, in tegenstelling tot de papieren centrale examens, na de correctie meteen een uitslag bepaald kan worden per leerling.

Inzet cspe’s in 2022

Voor het beroepsgerichte profielvak is besloten dat het deels wordt afgesloten met een centraal examen en deels met een schoolexamen. Hierbij heeft de minister bij elk profiel in de leerwegen bb, kb en gl twee onderdelen van het cspe aangewezen die als centraal eindexamen moeten worden afgenomen. De overige onderdelen van het cspe kunnen worden ingezet bij het schoolexamen.

De volgende onderdelen van het cspe zijn aangewezen voor het centraal examen:

 

Profiel/schoolsoort

CE-onderdeel

BWI bb/kb/gl

A en C

D&P bb/kb

A en D

D&P gl

B en C

E & O bb/kb

A en D

E & O gl

A en B

Groen bb/kb/gl

B en C

HBR bb/kb

A en C

HBR gl

A en B

MVI bb/kb

C en D

MVI gl

A en C

M & T bb/kb/gl

A en C

PIE bb/kb

B en D

PIE gl

B en C

Z&W bb/kb

C en D

Z&W gl

A en C

Over de aangepaste vorm van afsluiting van het beroepsgerichte profielvak en wat dat betekent voor de uitslagregel wordt in januari nadere informatie verstrekt via de Januari-aanvulling.

Andere aanpak van de normering centraal examen 2022

De grote impact van het coronavirus op het onderwijs maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk, net zoals in 2021. Deze aanpak wordt in januari 2022 gecommuniceerd via Examenblad.

Januariaanvulling op Septembermededeling 2022

Eind januari ontvangen scholen vanuit Examenblad een aanvulling op de Septembermededeling waarin de bekendgemaakte maatregelen zijn verwerkt met de specifieke aandachtspunten voor de uitvoering.


Deel deze pagina