Veldraadpleging over conceptsyllabus drama vmbo-gl/tl

1 december 2021

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt graag de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabus drama vmbo-gl/tl 2024 onder de aandacht.

Aanleiding

Op verzoek van onder andere de vakvereniging VONKC is door ons in het voorjaar van 2021 een syllabuscommissie aangesteld. De syllabuscommissie heeft als opdracht de syllabus drama vmbo-gl/tl te herzien. De reden hiervoor is dat uit evaluaties en reacties bij examenbesprekingen blijkt dat de huidige uitwerking van de eindtermen en met name de begrippenlijst onduidelijkheden oplevert.

Aanpassingen in de syllabus

De syllabuscommissie heeft de opdracht gekregen om de onduidelijkheden weg te nemen door de begrippen te actualiseren en waar nodig te definiëren en de toelichtingen op de eindtermen waar nodig bij te stellen. Daarnaast is gekeken naar een logische aansluiting op de syllabus kunst (algemeen) havo.

Veldraadpleging conceptsyllabus

De syllabuscommissie heeft de conceptsyllabus drama vmbo-gl/tl 2024 opgeleverd. Bij de conceptsyllabus is een verantwoording geschreven waarin ook de verwijderde en vervangen begrippen zijn opgenomen.

Deelname aan de digitale veldraadpleging

Docenten drama vmbo-gl/tl zijn via een mailing vanuit Examenblad.nl uitgenodigd deel te nemen aan de enquête. De enquête staat open van 1 december tot en met 23 december 2021.

De resultaten van de veldraadpleging worden door de syllabuscommissie meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus drama vmbo-gl/tl 2024.

Conceptsyllabus


Deel deze pagina