Voorbeeldopdrachten profielvak-cspe media, vormgeving en ICT

8 november 2021

 

Zoals u ongetwijfeld weet is de module ICT in het examenprogramma en in de syllabus van MVI vanaf 2022 ingrijpend veranderd. Om de kandidaten goed voor te bereiden, zijn er voorbeeldopdrachten ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. De opdrachten omvatten geen volledig examen, maar voorbeelden van opdrachten zoals die in de vernieuwde examens van de komende jaren zouden kunnen voorkomen.

Via onderstaande link vindt u per leerweg een zip-bestand met de voorbeeldopdrachten. Per leerweg zijn er drie mappen met voorbeeldopdrachten opgenomen: ‘programmeren in Python’, ‘programmeren in Scratch’ en ‘ict helpdesk’. Per onderwerp zijn telkens een instructieboekje, een opdrachtenboekje en een correctievoorschrift beschikbaar.

Voor het uitvoeren van een aantal opdrachten zijn digitale bestanden nodig, soms voor de docent, soms voor de kandidaat. In de instructieboekjes bij de opdrachten is aangegeven welk bestand gebruikt dient te worden.


Deel deze pagina