Voorbereiding normering examens tijdvak 1

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2013, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.