De centrale examens gaan van start!

17 mei 2021

 

Vandaag is de start van het eerste tijdvak van de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. We wensen alle leerlingen, scholen, docenten en andere betrokkenen veel succes!

Hartelijke groet, namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO

 
Start eindexamens 2021