Examenstand grafische rekenmachine HP

8 april 2021

 

De vakspecifieke informatie bij de Septembermededeling voor de examens wiskunde A/B/C havo/vwo 2021 vermeldt dat er een wijziging is ten opzichte van 2020 voor de examenstand van de grafische rekenmachines. Het gaat hierbij om de wijziging:

Alle uitkomsten van goniometrische berekeningen en berekeningen met wortels op de grafische rekenmachines moeten in decimale getallen worden weergegeven.

Deze wijziging is met name van belang voor de gebruikers van een Casio of HP Prime machine.

Noodzakelijke update HP Prime eind april

Helaas is de wijziging nog niet doorgevoerd in de meest recente Nederlandse examenstand van de grafische rekenmachine HP Prime, zo heeft de fabrikant ons laten weten.

De fabrikant heeft toegezegd dat de juiste versie eind april alsnog beschikbaar komt. Dit betekent dat de HP Prime na eind april geüpdatet moet worden met de meest recente versie, voordat deze als hulpmiddel gebruikt mag worden tijdens het centrale examen wiskunde A/B/C havo/vwo.

Deze update van de HP Prime komt op een voor de school en de leerlingen zeer ongelukkig moment komt. De fabrikant zal er daarom alles aan doen om hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Grafische rekenmachines van Casio en TI

Voor de grafische rekenmachines van Casio en TI geldt dat de genoemde OS-versies in de vakspecifieke informatie beschikken over de juiste examenstand.