Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2023 en 2024

8 februari 2021

 

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2023 resp. 2024 wordt in de loop van 2021 resp. 2022 gepubliceerd.

Vooruitblik 2023 vmbo

Ten opzichte van 2022 wijzigt er in 2023 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2023 havo en vwo en 2024 vwo

Rekenmachine met basiswerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Alleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een (Nederlandse) examenstand zijn toegestaan zodat alle machines gelijkwaardige functionaliteit hebben. De examenstand houdt onder meer in dat programmeer-applicaties, programma's en eerder opgeslagen gegevens niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De volgende machines zijn in 2023 op havo en 2024 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio:

  • fx-9860GII(SD), vanaf versie OS 2.11 (de fx-9860GII is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2025 toegestaan)
  • fx-CG50, vanaf versie OS 3.50

Hewlett Packard:

  • HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand (wat op de machine aan/uit gevinkt dient te zijn) en voorzien van het meest recente OS.

Texas Instruments:

  • TI-84 Plus CE-T (python edition) vanaf versie OS 5.6.0
  • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.5.4 (alleen de versie zonder CAS)
  • TI-Nspire CX II-T vanaf versie OS 5.3.0 (zowel versie met als zonder CAS)

NumWorks:

  • De grafische rekenmachine van NumWorks, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand.

Voor alle machines verdient het de aanbeveling de machine altijd te voorzien van het meest recente OS of firmware. In de regeling toegestane hulpmiddelen worden de instellingen van de machines nader gespecificeerd.

Meer informatie