Brochure examinering beroepsgerichte profielvakken 2021 beschikbaar

1 februari 2021

 

Op 20 november bent u via dit kanaal geïnformeerd over het besluit van de minister dat het beroepsgerichte profielvak in schooljaar 2020-2021 wordt afgerond met een schoolexamen. Anders dan in 2020, mogen de scholen bij het SE 2021 gebruikmaken van de cspe’s die bedoeld waren als centraal examen 2021 in het beroepsgerichte profielvak.

De brochure die het CvTE in samenwerking met SPV, de VO-raad, DUO/Examenloket en Cito heeft uitgebracht, bevat richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA.

Versie 2 van de brochure is vandaag gepubliceerd.

De aanpassingen ten opzichte van versie 1 zijn zichtbaar aan de gele markeringen.