Januari-aanvulling op de September­mededeling gepubliceerd

5 januari 2021

 

Vandaag is de Januari-aanvulling op Examenblad.nl gepubliceerd. De Januari-aanvulling is toegevoegd aan de Septembermededeling. Wat ten opzichte van de Septembermededeling is aangepast, is zichtbaar aan blauwe markeringen en doorhalingen. Het is ook mogelijk om de blauwe markeringen en de doorhalingen uit te zetten. Dan is alle informatie zichtbaar als één doorlopende tekst.

Ook de Activiteitenplanning is aangepast.

De aanpassingen aan de Septembermededeling en de Activiteitenplanning zijn het gevolg van de Kamerbrieven van 20 november en 16 december met maatregelen over het eindexamen van 2021. Een samenvatting van deze maatregelen is te vinden in paragraaf 1.1 van de Januari-aanvulling.

De meeste gevolgen van de Kamerbrieven zijn verwerkt in de Januari-aanvulling. Later deze maand zal het rooster voor het tweede tijdvak bekend worden gemaakt.

De Maartaanvulling zal nadere informatie bevatten over het derde tijdvak dat in juli op de scholen zelf wordt afgenomen.