Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2021

20 november 2020

 

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. De minister heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl.

Met zijn Kamerbrief van 20 november 2020 bericht de minister over aanvullende maatregelen:

In deze brief is te lezen dat de cspe’s dit schooljaar alleen als schoolexamen (SE) kunnen worden afgenomen. Nadere informatie over de examinering van het beroepsgerichte profielvak staat in de handreiking bij de Kamerbrief:

In december zal het CvTE een brochure uitbrengen met richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE.

Op 31 augustus 2020 zijn de eerste maatregelen in een brief en servicedocument aan de Tweede Kamer bekendgemaakt:

Maatregelen aangekondigd 31 augustus 2020 zijn:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers is verlengd;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo BB en KB is verlengd tot en met 23 juli 2021;
  • de afnameperiode van de cspe’s in het vmbo is verlengd tot en met 23 juli 2021.

N.B. Lees voor de nieuwe maatregelen ten aanzien van de cspe’s de Kamerbrief van november 2020.

Het servicedocument zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Over deze nieuwspagina

Via deze nieuwspagina houden wij u dit schooljaar zo goed mogelijk op de hoogte van (nieuwe) aanvullende maatregelen die betrekking hebben op het eindexamen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket.