Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2021

11 september 2020

 

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor heeft de minister een aantal maatregelen getroffen. Deze heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer op 31 augustus 2020 bekendgemaakt:

In het bijbehorende servicedocument is te lezen dat:

  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers wordt verlengd;
  • de afnameperiode van de cspe’s is verlengd tot en met 23 juli 2021;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens BB en KB is verlengd tot en met 23 juli 2021.

Het servicedocument zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Via deze nieuwspagina houden wij u dit schooljaar zo goed mogelijk op de hoogte van (nieuwe) aanvullende maatregelen die betrekking hebben op het eindexamen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Examenloket.