Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2021

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op het examenjaar 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog