Het CvTE bedankt alle scholen, examensecretarissen, docenten, Cito, DUO