Veldraadpleging conceptsyllabus beeldende vakken vwo 2022

3 april 2020

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt docenten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving over de conceptsyllabus beeldend vwo 2022 via een digitale enquête. Scholen hebben hierover op 3 april bericht ontvangen. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus beeldende vakken vwo 2022.

Achtergrond

Vanaf examenjaar 2022 is Kunst en leven het thema voor het centraal schriftelijk examen (CSE) tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo. Dit thema is uitgewerkt in de conceptsyllabus beeldende vakken vwo 2022 en is gekozen voor meerdere examenjaren.

Ook zijn de uitgangspunten voor de uitwerking van het thema Kunst en leven voor het CSE deels anders dan die voor het huidige thema Voorbeeldig. Er is voor het nieuwe thema Kunst en leven gekozen voor een uitwerking in een lopende tekst. Dit betekent dat er niet meer wordt gewerkt met een selectie van teksten of tekstfragmenten uit bestaande literatuur. Voor het nieuwe thema heeft één auteur de teksten 'op maat' geschreven. Met de veranderingen hopen we tegemoet te komen aan de wens van docenten om de syllabus overzichtelijker te maken.