Veldraadpleging conceptsyllabus beeldende vakken havo 2022

3 april 2020

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt docenten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving over de conceptsyllabus beeldend havo 2022 via een digitale enquête. Scholen hebben hierover op 3 april bericht ontvangen. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus beeldende vakken havo 2022.

Achtergrond

De syllabus Beeldende vakken havo, syllabus centraal examen 2022 is herzien. De grootste verandering betreft de aanwijzing van het examenthema. Tot op heden gold voor het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo een jaarlijks wisselend thema dat aan het begin van elk schooljaar bekend werd gemaakt. Vanaf 2022 geldt voor het examen havo een meerjarig thema dat gelijk is aan het thema van het vwo-examen, het thema Kunst en Leven. Hiermee komt het CvTE tegemoet aan een regelmatig uitgesproken wens van docenten.