Update Coronacrisis d.d. 3 april

3 april 2020

 

Het centraal examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs op 24 maart bekendgemaakt.

Vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) begrijpen we goed dat er door de maatregelen i.v.m. het coronavirus bij u ook veel vragen leven over de examens in het vo. U kunt met uw vragen over bijvoorbeeld het PTA en de invulling van het schoolexamen terecht bij het Examenloket.

Er is echter een aantal vragen dat nu al beantwoord kan worden. Deze informatie is verzameld in een zogenaamd servicedocument.

Staatsexamens vo: college-examens gaan vooralsnog door

Net als op de reguliere vo-scholen gaan de centrale examens ook bij de Staatsexamens vo dit schooljaar vanwege de coronacrisis niet door.

Om Staatsexamenkandidaten in de gelegenheid te stellen een diploma/certificaat te halen, gaan de mondelinge college-examens, die half juni starten, vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen. De college-examens zijn voor de Staatsexamenkandidaten wat de schoolexamens zijn voor reguliere kandidaten.

Op vrijdag 3 april is duidelijk geworden dat de schriftelijke, mondelinge en praktische college-examens in dit schooljaar (2019-2020) doorgaan. Dit is gecommuniceerd aan kandidaten, vso-scholen en particuliere scholen en andere examenbetrokkenen. De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei. De roosters zijn gepubliceerd op de website van DUO (www.duo.nl). Bij het afnemen van de examens worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden is te vinden op de website van DUO. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Meer informatie

Het CvTE volgt de berichtgeving over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid op de voet. Ook staat het CvTE in nauw contact met het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs.

We houden onderwijsinstellingen via het mailsysteem en Examenblad.nl op de hoogte.

Lees ook de antwoorden op de veelgestelde vragen over het coronavirus en de examens in het voortgezet onderwijs op de site van Rijksoverheid.nl:

Pijl omhoog