Nieuwe vormgeving Examenblad.nl

6 januari 2020

 

Examenblad.nl heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Daarmee wil het College voor Toetsen en Examens een duidelijker en overzichtelijker beeld geven van alles rondom de centrale examens voortgezet onderwijs waar het CvTE verantwoordelijk voor is. De nieuwe vormgeving betreft vooral de homepage en het servicemenu onderaan de pagina. Voor inloggen op de persoonlijke pagina staat de knop nu naast de zoekfunctie.

Alleen vormgeving

Deze aanpassing betreft alleen de vormgeving, vooral van de homepage. Inhoudelijk is er niets veranderd; alles wat voorheen op de homepage te vinden was, staat daar nu ook nog op. Het menu, de indeling (jaarringen, schooltypen, examenpagina’s en onderwerppagina’s) en de inhoud veranderen niet.

Feedback

Het CvTE heeft de nieuwe vormgeving in de aanloop naar de publicatie voorgelegd aan het vaste docentenpanel voor dit schooljaar. Dat leverde overwegend positieve reacties op. Het CvTE hoort graag wat de gebruikers ervan vinden.

Opmerkingen zijn welkom via het volgende formulier: