Onderzoek en enquête Duits en Frans havo

23 september 2019

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) signaleert dat er bij de centrale examens Frans en Duits havo een te groot verschil is ontstaan tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het behalen van een voldoende bij die examens. Dit resulteert in een situatie waarbij er elk jaar een relatief grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Voor de minister is dit reden om het CvTE te vragen om te komen tot een analyse over mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Zie ook de Kamerbrief.

Hiervoor doet het CvTE nader onderzoek. Een onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder bovenbouwdocenten Duits en Frans havo, schoolleiders en examensecretarissen. Hierover ontvangen scholen met havo 23 september bericht via Examenblad.

De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in het voorjaar van 2020 openbaar gemaakt.