Wiskunde-examens en technologie (deel 2)

20 september 2019

 

Dit bericht is een vervolg op het nieuwsbericht van 27 mei 2019 Wiskunde-examens en technologie.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt in beeld wat de mogelijkheden zijn van een wiskunde-examen in twee delen. Tijdens de eerste fase van het onderzoek heeft het CvTE visies, meningen en suggesties in kaart gebracht van experts en instanties die bij wiskundeonderwijs in Nederland zijn betrokken zoals Cito, de NVvW, het LAKS, het vervolgonderwijs en PLEXS (de vereniging van examensecretarissen). Ook beschrijft het onderzoek wat in het buitenland op het gebied van wiskunde-examinering gebeurt.

De volgende conclusies zijn naar aanleiding van de eerste fase van het onderzoek getrokken:

 • • 
  Voor het inzetten van andere technologie dan rekenmachines is de tijd op dit moment nog niet rijp;
 • • 
  Men is over het algemeen niet ontevreden over de huidige gang van zaken en ziet het formuleren van een minimum- en een maximumlijst van eisen voor de grafische rekenmachine (GR) als een bruikbaar alternatief;
 • • 
  Voor wiskunde B ziet men mogelijkheden voor een zinvolle splitsing van de eindexamens. Voor wiskunde A en C ziet men die mogelijkheid niet.

Naar aanleiding van deze eerste uitkomsten richt het CvTE zich in de volgende fase van dit onderzoek op de volgende aspecten:

 • • 
  Een uitwerking van een examen wiskunde B in twee delen;
 • • 
  Een lijst met minimale en maximale eisen waaraan een grafische en een gewone rekenmachine moeten voldoen;
 • • 
  Een verdere verkenning van de wiskunde-examens in het buitenland en het ict-gebruik daarbij.
Pijl omhoog