Nieuwe invulling macro-economie in syllabus economie vwo 2023

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2016, maar alleen op het examenjaar 2023.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog