Specificatie examenstof tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo 2020

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op het examenjaar 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog