Flyers van het ministerie van OCW en LAKS over de exameneisen 2019

23 april 2019

 

Ook dit schooljaar (2018-2019) hebben het ministerie van OCW en het LAKS flyers tot stand gebracht voor leerlingen en ouders/verzorgers waarin de slaag-zakregeling overzichtelijk uiteen wordt gezet. Er is een aparte flyer voor elk schooltype:


Deel deze pagina