Opzet syllabus beeldende vakken vwo 2022

18 december 2018

 

Dit najaar is een syllabuscommissie beeldende vakken vwo van het College voor Toetsen en Examens gestart om een nieuw thema uit te werken, waarin examenkandidaten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo (tehatex vwo) in het examenjaar 2022 centraal examen zullen doen. De opzet voor de uitwerking van het thema is voor de start van de syllabuscommissie via een enquête voorgelegd aan docenten tehatex vwo. De resultaten van deze enquête kunt u hier inzien in het verslag:

De uitkomsten van de enquête zijn ook toegelicht en besproken tijdens de kick-off-bijeenkomst georganiseerd door VONKC op 30 november 2018. In deze bespreking kwam hetzelfde beeld naar voren als dat uit de resultaten spreekt:

  • de wenselijkheid van een inleiding op het thema in de vorm van vier teksten geschreven door één auteur, in plaats van tekstfragmenten uit bestaande literatuur, zoals nu het geval is;
  • relevantie van het werken met probleemstellingen.

Bij de ontwikkeling van de syllabus beeldend vwo voor 2022 zal hiermee rekening worden gehouden.

Pijl omhoog