Ontwikkelingen in het beleid rond de examinering van het rekenonderwijs

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2002, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.