Regiobijeenkomst zuid, Tilburg, donderdag 1 november

11 oktober 2018

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE), in samenwerking met het Cito, is zeer benieuwd naar wat docenten in de voorbereiding op het centrale examen bezighoudt.

Daarom organiseert het CvTE in samenwerking met Cito op donderdag 1 november een regiobijeenkomst zuid over centrale examinering en de normeringssystematiek. Deze vindt plaats op het Odulphuslyceum, Noordhoekkring 99, te Tilburg (contactgegevens). De aanvangstijd is 16.00 uur. De eindtijd 19.00 uur.

Deze regiobijeenkomst is bedoeld voor docenten vmbo algemeen, havo en vwo.

Op basis van vragen die leven bij deelnemende docenten worden er drie gesprekken gevoerd over:

  • Normering
  • Lengte & taligheid
  • Kwesties tussen 1e en 2e correctoren

U kunt zich voor twee van de drie gesprekken aanmelden.

Overige regiobijeenkomsten:

Noord, maart 2019, Zwolle

Midden, oktober 2019, Utrecht

Pijl omhoog