Kaartvaardigheden worden vanaf 2020/2021 zonder atlas getoetst bij het CE aardrijkskunde

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op de examenjaren 2020 en 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog