Syllabuscommissies voor economie havo en vwo gestart

18 juni 2018

 

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft voor twee aparte commissies gekozen omdat voor havo een andere problematiek speelt dan voor vwo.

Docenten economie – deels afgevaardigd vanuit de Vecon – zijn ruim vertegenwoordigd in beide commissies. Vertegenwoordigers van SLO en Cito leveren expertise op het gebied van respectievelijk curriculumontwikkeling en examinering.

Beide commissies hebben de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen. Deze voorstellen zullen aan docenten economie worden voorgelegd in een veldraadpleging. Omdat wijzigingen in de syllabi gevolgen kunnen hebben voor methoden, zullen ook uitgevers door het CvTE tussentijds worden geïnformeerd.

Voor de implementatie van de vernieuwde syllabi zal het CvTE een of meerdere informatiebijeenkomsten voor docenten organiseren.

Pijl omhoog