Aanpassingen in de syllabus economie vwo voor 2019

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2018, maar alleen op het examenjaar 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog