Rapportage experiment precorrectie en testcorrectie, schooljaar 2016-2017

5 februari 2018

 

Het CvTE heeft in november 2016 het Project Ieders Examen opgestart. Een doel van dit project is om docentbetrokkenheid bij de totstandkoming van examens te vergroten. In dit kader heeft in februari 2017 een experiment precorrectie plaatsgevonden bij de vakken wiskunde a havo en scheikunde vwo. In mei 2017 vond een experiment testcorrectie plaats bij het vak Nederlands vwo.

De Rapportage experimenten pre- en testcorrectie 2017 maakt deel uit van de Kamerbrief Examenmonitor. Op 7 februari 2018 wordt de Kamerbrief in de Vaste Kamercommissie behandeld.

Pijl omhoog