Alcarta atlas voldoet als hulpmiddel voor centraal examen aardrijkskunde havo/vwo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2014, maar alleen op het examenjaar 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.