Toelichting op bericht ‘Docenten: de stille kracht van het onderwijs’ van 10 oktober 2017

17 november 2017

 

Het CvTE kreeg een verzoek om verduidelijking van het bericht ‘Docenten: de stille kracht van het onderwijs’ dat op 10 oktober 2017 verzonden werd naar de directeuren/schoolleiders, (plv.) examensecretarissen en geregistreerde docenten via Examenblad.nl. In dat bericht meldden wij dat we onze kijk op de zaak wilden geven.

Het verzoek om verduidelijking gaat om de zin ‘De leerling in het kort geding eiste extra, individueel voordeel.’ Met deze zin bedoelen we: ‘Het CvTE interpreteert de eis van de leerling in het kort geding als een poging om extra, individueel voordeel te verkrijgen.’

Pijl omhoog