Toelichting op toegestane grafische rekenmachines in 2018

10 oktober 2017

 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. Wat betreft de centrale examens wiskunde havo/vwo zit de moeilijkheid bij de rol die de grafische rekenmachine (GR) speelt bij deze examens. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen.

In het kader hiervan heeft het CvTE besloten, na raadpleging van een aantal experts, voor havo vanaf 2018 en vwo vanaf 2019 te kiezen voor een grafische rekenmachine met een zichtbare examenstand om bovengenoemde te realiseren. Daar voldoen de machines TI-84 plus, TI-84 plus silver edition, TI-84 plus C silver edition niet aan. Het CvTE is zich bewust van de vragen die dit vanuit het veld oproept, maar was genoodzaakt deze keuzes te maken.

Het CvTE heeft de scholen hierover in februari 2016 geïnformeerd via Examenblad.nl in de Vooruitblik toegestane hulpmiddelen (publicatie 2,5 jaar voorafgaand aan het examen havo en 3,5 jaar voorafgaand aan het examen vwo), in juni 2016 via de Regeling toegestane hulpmiddelen 2018 (publicatie 2 jaar voorafgaand aan het examen havo) en in september 2017 via de Septembermededeling.

Reset versus examenstand

Uit onderzoek is gebleken dat de reset een stuk makkelijker te omzeilen is dan een examenstand. Om die reden hebben we de examenstand dan ook verplicht gesteld. Om scholen en leerlingen de kans te geven hierop in te spelen bij de aanschaf van hun GR hebben wij dit ingevoerd vanaf het CE 2018 op havo en 2019 op vwo. Door dit voor havo 2,5 jaar van te voren te communiceren en voor vwo 3,5 jaar, kon daar bij de aanschaf voorafgaand aan leerjaar 4 rekening mee gehouden worden.

Zichtbare examenstand

Voor havo moet er vanaf 2018 een zichtbare examenstand zijn op de grafische rekenmachine. Dat betekent dat direct zichtbaar moet zijn of een machine in examenstand staat zonder dat je de machine daarvoor hoeft aan te raken. Dat kan zijn in de vorm van een LED-lampje (zoals bij TI), maar dat kan ook in de vorm van een herkenbaar element op het beeldscherm. Omdat niet alle machines die in 2017 op havo waren toegestaan over een dergelijke examenstand beschikken, is er een verschil in toegestane grafische rekenmachines op havo in 2017 en 2018. Dit betekent dat sommige grafische rekenmachines die in 2017 nog wel gebruikt konden worden, niet meer gebruikt mogen worden op het centraal examen 2018.

2018: verschil tussen havo en vwo

Op het moment dat wij in januari 2016 besloten dat zo spoedig mogelijk gewerkt zou gaan worden met een zichtbare examenstand, was de vooruitblik hulpmiddelen voor vwo in 2018 al verschenen. Op dat moment was er de wens om de examenstand zo spoedig mogelijk in te voeren. Dat was voor havo in 2018 en voor vwo in 2019. Om die reden mogen in 2018 vwo-leerlingen nog wel gebruik maken van een machine zonder zichtbare examenstand (maar met een reset) en mogen havo-leerlingen dat in 2018 niet meer.

Gezakt of blijven zitten

Wij realiseren ons dat zittenblijvers of gezakte leerlingen nog beschikken over een oude machine. Andere machines dan weergegeven in de Regeling toegestane hulpmiddelen 2018 zijn echter ook voor deze leerlingen niet toegestaan. Onze suggestie is dat leerlingen een machine met een zichtbare examenstand lenen voor het centraal examen (bijv. van een leerling uit vwo 5). De school zou hier een rol in kunnen spelen. De door ons aangedragen oplossing is slechts een handreiking. Als deze op de school niet van toepassing is, zal een andere oplossing moeten worden gezocht. Aangezien het om gezakten en zittenblijvers gaat, zal het aantal leerlingen dat dit betreft niet erg hoog zijn. Het is echter de verantwoordelijkheid van de school en de leerlingen om te zorgen dat elke leerling over een juiste machine beschikt.