Onderzoek onder docenten economie naar verbetermogelijkheden syllabi havo en vwo

23 augustus 2017

 

Voor de verbetering van centrale examens is de inbreng van docenten erg belangrijk. Om die reden organiseert het CvTE in het najaar van 2017 een aantal regionale bijeenkomsten met docenten economie om over de syllabi havo en vwo te spreken. Doel van de bijeenkomsten is te inventariseren welke verbetermogelijkheden er zijn bij de huidige syllabi.

Scholen zijn over dit onderzoek geïnformeerd via een mailing op 20 augustus 2017. Hebt u als docent economie de mailing niet ontvangen, vraag dan uw examensecretaris de mailing door te sturen.

Bent u docent economie met examenklassen? Dan zouden wij uw deelname aan het onderzoek zeer op prijs stellen!

Pijl omhoog