Resultaten rekentoets tellen in schooljaar 2017-2018 niet mee voor behalen diploma vmbo en havo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op het examenjaar 2018.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog