Wijziging ten aanzien van de TI-Nspire CX in mededeling hulpmiddelen CE 2019 en 2020

1 juni 2017

 

In de 'mededeling hulpmiddelen CE 2019 en 2020' was per abuis een voorwaarde opgenomen bij het gebruik van de TI-Nspire CX bij de centrale examens wiskunde. Op Examenblad.nl is een aangepaste versie van de mededeling gepubliceerd met de juiste informatie.

Pijl omhoog