Vragen over de rol van examinator

24 mei 2017

 

Het CvTE organiseerde kort geleden een bijeenkomst voor beginnende docenten, was aanwezig bij correctietrainingen en bij lessen voor hogeschoolstudenten. Daar kwamen vragen op over de inhoud van de brochure ‘Het CSE en uw rol als docent’ waar we graag een antwoord op willen geven.

Wat is de reden dat in de brochure benadrukt wordt dat docenten na de examens van rol veranderen? Ze zijn dat gewend, docenten nemen in alle leerjaren toetsen af.

We realiseren ons natuurlijk dat de dubbelrol docent-examinator inherent is aan het beroep. In deze brochure gaat het zowel om de begeleiding en voorbereiding van leerlingen op het CE. Tijdens de voorbereiding is de docent de begeleider die leerlingen zelfvertrouwen geeft, of hen aanzet om te studeren door extra streng te zijn. Natuurlijk is een docent dan uitermate betrokken bij zijn leerlingen en hun resultaten. De docent zal dat mede als zijn eigen resultaten ervaren. In de brochure wijzen we op het belang het correctievoorschrift zo goed mogelijk te volgen, ook als dat niet goed uitpakt voor individuele leerlingen.

Waarom biedt regel 3.3. dan de mogelijkheid om af te wijken van het correctievoorschrift?

Regel 3.3. geeft docenten de ruimte om hun vakinhoudelijke deskundigheid in te zetten als dat nodig is. Als docenten met argumenten uit de vakliteratuur een ander juist antwoord goedkeuren in de geest van of analoog aan het correctievoorschrift, is daar ruimte voor. De docent heeft hier dus wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid op basis van hun inhoudelijke expertise. Dat staat los van de andere rol die ze ook spelen, die van corrector.

Wanneer moet je de gecorrigeerde examens naar de tweede corrector sturen?

In de brochure hebben we ons beperkt tot de officiële regelgeving. Scholen bepalen zelf wanneer het werk naar de tweede corrector gezonden moet worden. Wel is er een adviestabel gepubliceerd (11-4-2017).

Waar vind ik informatie die niet in de brochure staat?

Met het oog op de brede doelgroep van beginnende examinatoren is ervoor gekozen niet alle onderwerpen in de brochure te behandelen. Onderaan de pagina www.ikhebeenexamenklas.nl verwijzen we naar artikelen die meer de diepte in gaan. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de Examenlijn.

Pijl omhoog